foto
Denne bjørnen ble skutt av det kommunale fellingslaget i Indre Fosen,men det gikk altfor lang tid på grunn av Fylkesmannens saksbehandling, mener innleggsforfatteren. Foto: INDRE FOSEN KOMMUNE

Er fylkesmannsembetet gått ut på dato?