Hvor sliten blir man ikke av å prøve å konsentrere seg om å fange opp det som sies? Dette er hverdagen for mange, mulig de fleste, skolebarn i Norge.