foto
Emilie Ramstad (til høyre) og Marie Stæhli er blant de seks ungdommene som har skrevet under på dette innlegget. Foto: PRIVAT

Ungdom fra Selsbakk: Demensforskning trenger mer penger