foto
Personer i kontaktyrker, som barnepass, kollektivtransport, transport og handel, bør komme inn etter risikogrupper og omsorgspersonell, men før andre grupper, mener Ismail Elmi. Foto: Kjell A. Olsen

La servicepersonell få gå foran i vaksinekøen