Fylkesordfører Tore O. Sandvik henger igjen i mer enn ti år gammel byutviklings- og klimapolitikk, mener innleggsforfatterne. Foto: Mariann Dybdahl (Tore O. Sandvik i Elgeseter gate)

Samfunnet har utviklet seg de siste ti årene, Tore O. Sandvik