foto
Det aller, aller viktigste i et barns liv er kjærlighet og gode oppvekstvilkår. Det er det vi som politikere bør tillegge størst vekt og legge til rette for, skriver Trond Åm (V). Foto: Robert Schlesinger/NTB Scanpix

Det viktigste er kjærligheten til barnet