foto
Det er omkring 25 forbrenningsanlegg i Norge som slipper ut ca. 1,6 millioner tonn CO2 per år. Bildet er fra forbrenningsanlegget på Heimdal. Foto: Håvard Jensen

Aker Solutions: Norge kan redusere utslipp – med Trondheim i front