Uansett målemetode må helsemyndighetene sikre at beredskapen i distriktene ikke svekkes.