Det sies at lynet aldri slår ned to ganger samme sted. Usain Bolt er lynet som bryter alle naturlover. Han svir kunstdekket hver gang han starter.