foto
Julie Sørensen, avdelingstillitsvalgt ved KNM Harald Hårfagre, tok imot en påskjønnelse på vegne av alle vernepliktige som har gått manngard og ryddet Hjerkinn skytefelt. Foto: Mariann Dybdahl

En svært verdifull ryddejobb er endelig ferdig