foto
Vår gjestekommentator Stein Arne Sæther mener boken «Bondevett» er en lesverdig bok. Forfatter Erik Stenvik under arbeid på gården Bjørg på Namdalseid i 1998. Foto: Bår Stenvik

Den gamle bonden er død, leve bonden