Norge skal omsider ta imot skadde ukrainske soldater til behandling på norske sykehus.Det har tatt altfor lang tid.