foto
Vi tror ikke bruk av medieoppslag som er lite representative for helsepersonell og har en advarende undertone, vil føre til en bedre håndhevelse av opplysningsplikt og taushetsplikt, skriver innleggsforfatterne. Foto: Illustrasjon Shutterstock

Kunnskap – et bedre middel enn advarsler