foto
Ved at kommunen starter innføringen, vil jeg håpe at erfaringer vi gjør oss kommer sykehuset til gode, skriver Rita Ottervik. Foto: Morten Antonsen

Svar til tillitsvalgte på St. Olav