Dårlig og for lite mat er en av grunnene til at stadig flere eldre på sykehjem blir underernærte.