Innleggsforfatteren mener det må eksperter med bredere kompetanse til når rasfare i kvikkleireutsatte områder skal kartlegges og ulykker granskes. Foto: Espen Bakken

Raset i Hommelvik og pulverisering av ansvar