foto
Innleggsforfatteren er bekymret for at de unge talentene, som Edvard Tagseth, får for lite spilletid i RBK. Foto: Christine Schefte

Hva tenker du nå, Edvard S. Tagseth?