Foreløpig ser det ut som et stort naturinngrep. Men når stien til Storheia er ferdig, skal den etter planen fungere som godt naturvern. Foto: Hilde Skjesol

Ny sti nødvendig for å verne naturen