I Sandgata skal bilene kjøre til venstre, mens syklister sykler i høyre felt. Oppdelingen har skapt forvirring og farlige situasjoner.

For dårlig trafikksikkerhet i Sandgata