Det går en blodrød tråd av løgn mellom de mørkeste øyeblikkene i vår nære fortid.