foto
Kvamsgrindkollektivet er en plass som gir rusmisbrukere en positiv opplevelse. Det er derfor meningsløst å legge ned dette gode tilbudet, skriver Svein Otto Nilsen. Foto: Adresseavisen

Legger ned tilbud når antall institusjonsplasser skal økes