foto
Vi i Senterpartiet vil legge til rette for en variert boligsammensetning og skape bomiljø som er tilpasset ulike livsfaser. skriver Vegard Frøseth Fenes. Foto: Ole Kirknes

Hvorfor flytter barnefamiliene fra sentrum?