foto
Med nesten 100 prosent bruk sikrer vi at alle førsteklassinger er godt synlige i trafikken, skriver medlemmer av Trafikksikkerhetsutvalget i Trøndelag,. Foto: Christine Schefte

Synlig skolesekk er trafikksikkerhet!