Vi bruker Facebook, Instagram, kik, Snapchat, Twitter, osv. De heter jo sosiale medier, men gjør de oss sosiale?