Norge er verdens nest største eksportør av sjømat, men vi eksporterer i stor grad råvarer som bearbeides i andre land. Hva kan næring og myndigheter gjøre for at en større del av verdiskapingen kan foregå i Norge? Hva skal til for at sjømatnæringa blir like god til produktutvikling som kjøttindustrien?