I lederen i Adresseavisen på fjorårets siste dag omtales klimasaken som neste års viktigste sak, blant annet med henvisning til det berømte togradersmålet.