foto
Kultur: Det er høyst menneskelig å skape kunst som belyser ulike sider ved mennesket og samfunnet, og det er høyst menneskelig å la seg følelsesmessig berøre av disse ytringene. Bildet er fra Korsvika-spillet. Foto: Therese Alice Sanne

Kan kulturarbeid løfte et truet demokrati?