Det liberale og sekulære Europa skal reddes gjennom en selvmotsigelse: For å sikre våre friheter og verdier, må islam forbys.