Ved årsskiftet er det gode grunner til å spå at EØS-avtalen blir den nye elefanten i rommet. Kan den norske velferdsstatens ordninger overleve under trykket av EØS og en globalisert økonomi?