Hvis Stortinget skal vedta et nytt regelverk for Nobelkomiteen, må det være for å styrke komiteens uavhengighet.