Engangsgrillen er brannfarlig og forsøplende. En avgift er på sin plass.