Med Martin Luthers religiøse krise, der han av og til hatet Gud, startet reformasjonen. Omveltningen var et typisk renessansefenomen bygd på frihet, individualitet og vitenskapelig innstilling.