I jobben min som helsesøster møter jeg historier om barn og unge som opplever press og forventninger i forhold til å være seksuelt aktive og attraktive. Jenter som sender bilder av overkroppen allerede før de har fått bryster og gutter som sender video av at de onanerer til jenter de ikke kjenner. Barn som nekter å dusje nakne etter gymmen. Unge som lærer om sex fra pornografi og får et forvrengt syn på kropp og roller. Felles for alle er at de har problemer som kunne ha vært unngått dersom de hadde fått god seksualundervisning FØR de kommer opp i situasjonene.

LES OGSÅ: Å styrke den seksuelle dannelsen vil ha en forebyggende og helsefremmende effekt

Ulrikke Falch forteller i Aftenposten 8. mars om når hun som sju-åring kikket på porno og om mangelfull seksualundervisning. «Vi lærer ikke om grensesetting, samtykke, seksualitet eller forskjellige type relasjoner (...) Unge etterspør oppdatert seksualundervisning. Det gjør jeg også.

For å kunne forebygge noe må man posisjonere seg så man kommer i forkant, før risikoen er aktuell. Det betyr at når barn helt nede i ni-årsalderen oppgir å se på porno, er det for seint å undervise om dette i 10. klasse.

Visste du at dagens unge har mindre sex enn tidligere generasjoner?

Lærerplanene har mål for hva eleven skal ha kunnskap om når det kommer til seksualitet. Kompetansemålet etter 10. årstrinn er at eleven skal formulere og drøfte problemstillinger knyttet til seksualitet, seksuell orientering, kjønnsidentitet, grensesetting og respekt, seksuelt overførbare sykdommer, prevensjon og abort. I tillegg skal de kunne reflektere over etiske spørsmål knyttet til mellommenneskelige relasjoner, familie og venner, samliv, heterofili og homofili, ungdomskultur og kroppskultur.

Skolehelsetjenesten og helsesøster har ansvar for barn og unges fysiske og psykiske helse, herunder seksuell helse. Dette er forebyggende og helsefremmende tilbud som skal være til stede på skolene og skal blant annet sørge for at elevene får seksualundervisning, tradisjonelt sett to timer i 10. klasse. Også her er det i stor grad opp til hver enkelt helsesøster hvordan hun velger å gjennomføre dette. Til og med regjeringen mener at seksuell helse er viktig og ser fordelene ved å forebygge. De har laget en ny samlet strategi som skal bidra til å sikre god seksuell helse i hele befolkningen.

Les ogsÅ: Vil lære barnehagebarn om sex for å hindre overgrep

Det står altså ikke på planer, veiledere og målformuleringer. Det står på utydelige føringer for hvem som skal gjøre hva, og når. Slik som det er i dag er det altfor mye opp til hver enkelt kommune og opp til hver enkel skole hvordan hva de vil organisere dette. Oppleggene rundt omkring varierer i alder og kvalitet. De som har kompetanse og som brenner for undervisningen må få slippe til.

Les også debattinnlegget: Jeg forstår barna som har gledet seg til jente- og gutteklubb. Noe av det artigste jeg vet er å dra på jentetur!

Unge må få lære om trygge og gode rammer for seksualitet og seksuell helse, uavhengig av hvilken skole de går på. Det er jo helt tullete at unge skal lære om kropp og sex fra porno, alle skoler har en helsesøster, slipp henne til.