Det hører ingensteds hjemme å straffe folk økonomisk for å gå fra uføretrygd til arbeid.