Dagens situasjon i Europa gjør det prekært å prioritere utbedringen av Forsvarets IKT-systemer.