Dagens situasjon i Europa gjør det prekært å prioritere utbedringen av Forsvarets IKT-systemer.

Riksrevisjonens knusende rapport om Forsvarets mangelfulle og usikre IKT-systemer kommer på et svært ubehagelig tidspunkt: Europa er rammet av krig og usikkerhet. – Vi er dårligere forberedt enn vi kunne og burde vært, uttalte riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen under pressekonferansen tirsdag. Vi forventer at regjeringen utbedrer feilene snarest mulig.

Selve rapporten fra Riksrevisjonen er hemmeligholdt av hensynet til rikets sikkerhet. Men konklusjonen er at Forsvarets informasjon ikke skjermes i tråd med sikkerhetsloven. Forsvaret har en begrenset evne til å oppdage og stanse digitale angrep. Samtidig fungerer systemene dårlig sammen, noe som kan føre til forsinkelser.

I sum betyr dette at IKT-systemene står i fare for å svikte under en militær operasjon, påpekte flere tirsdag. Dette svekker Norges forsvarsevne. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen mener Riksrevisjonens rapport er «veldig god» – og sier seg enig i den sterke kritikken. Samtidig er det skremmende at flere av manglene har vært kjent siden 2010.

Det er allerede iverksatt tiltak for å rette opp i feilene. Det påpekte både lederen i Stortingets kontrollkomité, Peter Frølich (H), og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) tirsdag. Vi har forståelse for at arbeidet med oppgradering kan være både omfattende og krevende. Det er ikke gjort i en håndvending å endre Forsvarets digitale «grunnmur». Men nå er det prekært at dette blir prioritert.

Dagens situasjon i Europa påvirker Norge i stor grad. Forrige ukes uavklarte sabotasjeaksjoner mot gassrørledningene Nord Stream 1 og 2 i Østersjøen, bringer krigen i Ukraina enda nærmere. Beredskapen rundt norske olje- og gassinstallasjoner er skjerpet – med god grunn.

Derfor er det bra at forsvarsministeren lover mer penger til utvikling av Forsvarets cybersikkerhet i forslaget til statsbudsjett som presenteres torsdag. Spørsmålet er om det vil være tilstrekkelig.