foto
Innleggsforfatteren krever at fødetilbudet i Kristiansund opprettholdes selv med nytt sykehus. Foto: Privat

Uholdbart sykehusvedtak for Smøla og Aure