Alle løftene fra EU har ett etter ett vist seg illusoriske. Vekst? Fred og sikkerhet? Uavhengighet?