foto
Trondhjemmere stimer hvert år til Skjetlein landbruksskole for å bivåne vårens kuslepp. Men er det i det hele tatt mulig å framsnakke bondeyrket når forbrukerne elsker kua, men ikke lenger kjøper melka og kjøttet? Foto: Terje Svaan

Det må jammen være trist å være bonde