Den siste tiden har vi måtte dykke ned i mørket – og følt på minner som var begravd og fortrengt. Det å stå frem har likevel vært en fantastisk opplevelse.