foto
Håkon Bleken under åpningen på Britannia. Innleggsforfatteren er skuffet over at middag til ære for kunstneren ble avlyst. Foto: Mariann Dybdahl

Til ære for en av Norges største kunstnere