foto
Lovendringen viser seg å ha spesielt negative konsekvenser for de som har store svingninger med mani/psykose og som fraskriver seg all form for helsehjelp, skriver denne pårørende moren. Foto: Stein Bjørge (Illustrasjon)

Når alvorlig psykisk syke faller mellom 2 stoler…