Dersom denne lovfestede retten skulle bli tatt bort, ville det sende et signal om at Norge ikke lenger viser særlig vilje til å ivareta og fremme best mulig læring og utvikling hos barn med omfattende kommunikasjonsvansker, skriver kronikkforfatterne.

Trenger elever å kunne snakke for å lære på skolen?