Vi støtter Trondheim kommunes arbeid for å avdekke brudd på plan- og bygningsloven.