foto
Arbeidslivskriminalitet tapper staten for inntekter på flere titalls milliarder hvert år. Bildet er tatt i en annen sammenheng. Foto: Gorm Kallestad, Scanpix

Pengene renner ut i et sluk som er vanskelig å tette