foto
Opplevd tilhørighet og trivsel på skolearenaen er viktig for alle barn og unge; ikke minst for de som bor i institusjon. Spørsmålet er hvordan ansvarlige barnevernsmyndigheter har tenkt å gå frem for å fremme stabilitet og kontinuitet i livene til de barna og ungdommene det her gjelder? spør kronikkforfatter. Foto: SHUTTERSTOCK

Barn som flyttes rundt av barnevernet, taper på skolen