foto
Fosen-saken en parallell til tvangsflyttingen av cherokeene, idet den også utfordrer det maktfordelingsprinsippet vårt demokrati bygger på, skriver professor i rettsvitenskap i dette innlegget. Bildet er fra da statsråd Marte Mjøs Persen var på omvisning i Roan Vindpark med blant andre Leif Arne Jåma. Foto: Kim Nygård

Fosen-dommen og de prekære spørsmålene