foto
Vi må tørre å tenke annerledes i de sentrumsnære områdene – vi må se på en større kombinasjon av leiligheter og rekkehus/småhusbebyggelse. , skriver Tobb-sjef Torbjørn Sotberg. Foto: Rune Petter Ness

Byen er ikke for alle – sentrum blir kun for noen få