foto
For de som jobber med samfunnssikkerhet og beredskap på regionalt/lokalt nivå, innebærer dette at de ikke bare må håndtere smittesituasjonen og de samtidige kapasitetsutfordringene i helsevesenet. Her orienterer kommunedirektør Morten Wolden om smittesituasjonen i Trondheim kommune. F Foto: Håvard Haugseth Jensen

Det er på tide å tenke nytt om regionalt samvirke