foto

Utviklingshemmede får ikke delta i digitaliseringen