Adresseavisen hadde før påske et par innlegg i Ordet Fritt fra fagmiljøene i sykepleien og NKF om felles ansvar for kvaliteten av omsorgen for eldre pleietrengende.